Ontwikkelaar zecoxao bracht deze week een nieuwe update uit van PSDK3v3. Hiermee kan je zelf gemaakte homebrew applicaties compilen voor gebruik met PS Vita.

 

Welke tools bevat PSDK3v3:

 • zlib
 • libpng
 • libexif
 • libjpeg-turbo
 • jansson
 • yaml-cpp
 • freetype
 • fftw
 • libvita2d
 • libmad
 • libogg
 • libvorbis
 • libftpvita
 • henkaku
 • taihen
 • libk
 • libpsp2shell
 • onigmo
 • sdl2
 • sdl_mixer
 • sdl_image
 • sdl_net
 • sdl_ttf
 • openssl
 • curl
 • expat
 • opus
 • unrar
 • glm
 • libxml2

 

Hoe gebruik je PSDK3v3?

 1. Download de zip door te navigeren naar deze github pagina. Klik op de groene knop ‘Clone or Download’ en kies vervolgens voor Download zip.
 2. Pak de gedownloade map uit naar C:/PSDK3v3-master/ en hernoem de map vervolgens naar PSDK3v3.
 3. Navigeer naar C:/PSDK3v3/msys64/mingw64.exe en kies voor uitvoeren als Administrator.