TheDarkProgramer is weer terug van weggeweest en geeft de scene met PS4 Tools een Open Source project voor iedereen die Unity / Windows applicaties wil maken voor PS4 applicaties. Momenteel wordt deze verzameling van verschillende tools al gebruikt voor PS4 Xplorer van Lapy.

PS4 Tools gebruiken:

Benodigdheden:

 • Het project is compatibel met .Net 3.5, dit betekend dat andere projecten gemaakt in .Net 3.5 gebruik kunnen maken van deze oplossing. Alle bijhorende libraries zijn geport naar .Net 3.5.

Voor Unity:

 • Pak PS4_Tools.zip uit naar je assets map, Unity zou de DLL bestanden automatisch moeten herkenen.
 • Voor Windows/Mono voeg je de DLL bestanden toe als een reference aan je project.

Meer (engelstalige) informatie kan je hier terug vinden: https://github.com/xXxTheDarkprogramerxXx/PS4_Tools

namespace PS4_Tools
├── PS4_Tools                 /*Some Defualt Methods For the Tools*/
│  ├── AppCommonPath()            /*Returns Working Directory For Tools*/
│  ├── DeleteDirectory()           /*Recursive Deletes Directory*/
├── SELF                   /* Reserved class for SELF/ELF Handeling*/
├── Media                   /* PS4 Media Class*/
│  ├── Atrac9                /*Atrac9 Class*/
│  ├──  ├── LoadAt9             /*Loads Atrac9 Method still in the works*/
├── Image                   /* PS4 Image Class*/
|  ├── PNG                  /*PNG Class*/
│  ├──  ├── Create_PS4_Compatible_PNG    /*Creates a Complatible PS4 PNG*/
│  ├── DDS                  /*DDS Class*/
│  ├──  ├── SavePNGFromDDS         /*Saves a PNG from a DDS File*/
│  ├──  ├── GetStreamFromDDS        /*Gets a Stream from a DDS*/  
│  ├──  ├── GetBitmapFromDDS        /*Gets a Bitmap from a DDS*/
│  └── GIMImages               /*GIM Image Class*/
├── RCO                    /* PS4 RCO Class*/
│  ├── DumpRco                /*Dumps a Rco File*/
├── SaveData                 /* PS4 SaveData Reserved Class*/
├── PKG                    /* PS4 PKG Handling Class*/ 
│  ├── Official               /*Some Methods for Official PKG Items*/
│  ├──  ├── ReadAllUnprotectedData     /*Deprecated*/
│  ├──  ├── StoreItems           /*Store Items Object Class (Placeholder)*/
│  ├──  ├── CheckForUpdate         /*Returns a Update_Structure Type*/
│  ├──  ├── Get_All_Store_Items       /*Returns a List<StoreItems> With Download Links and some other infrmation*/
│  ├── SceneRelated             /*Some Methods for Scene Related PKG Items*/
|  ├──  ├── GP4               /*GP4 File Class*/
|  ├──  ├──  ├── ReadGP4          /*Reads a GP4 File Into a Custom Object*/  
|  ├──  ├──  ├── SaveGP4          /*Saves a GP4 File From a Custom Object*/
|  ├──  ├── Create_FKPG           /*Creates a FPKG (addon file from store items for a spesific item*/
|  ├──  ├── IDS               /*IDS Reserved Class*/
|  ├──  ├── PARAM_SFO            /*Param.SFO Reserved Class*/
|  ├──  ├──  ├── Get_Param_SFO       /*Reads a Param SFO into a Param.sfo structure*/
|  ├──  ├── NP_Data             /*NP_Data Reserved Class*/
|  ├──  ├── NP_Title            /*NP_Title Reserved Class*/
|  ├──  ├── ReadPKG             /*Reads a PKG File (Powered by maxtron)*/
|  ├──  ├── Read_PKG            /*Reads all unprotected data from a pkg (Powered by Leecherman)*/
|  ├──  ├── Rename_pkg_To_ContentID     /*Renames a PKG File to the Content ID of the SFO*/  
|  ├──  ├── Rename_pkg_To_Title       /*Renames a PKG File to the Title of the SFO*/
│  ├── PS2_Classics             /*Class For Building PS2 Classics*/
|  ├──  ├── Create_Single_ISO_PKG      /*Creates a Single ISO File PS2 Classic*/  
|  ├──  ├── Create_Multi_ISO_PKG      /*Creates a Multie ISO File PS2 Classic*/
│  ├── PSP_HD                /*Class For Building PSP HD Items*/
│  ├── PUP                  /*Class For PUP Tools*/
|  ├──  ├── Unpack_PUP           /*Unpacks a PUP Files*/
└── (More to come)

Hulp nodig of een vraag voor ons team? Join onze Discord community: